Friday, October 17, 2014

CCM WATEUA WAGOMBEA WA UENYEKITI WA WILAYA(NJOMBE) NA UJUMBE WA HALMASHAURI KUU YA CCM TAIFA.

TAARIFA YA CCM KWA VYOMBO VYA HABARI

Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) jana Oktoba 16, 2014 katika siku ya kwanza ya kikao chake cha siku mbili kinachoendelea mjini Dodoma chini ya Mwenyekiti wa CCM Rais Jakaya Mrisho Kikwete imejadili na kupitisha Sera ya CCM ya kujitegemea kimapato na kiuchumi.
Sera hiyo inalenga kuwa muongozo wa kuifanya CCM ianze kuzitumia rasilimali zake kuzalisha ili iweze kujitegemea kiuchumi. Kama inavyofahamika CCM ina rasilimali nyingi wakiwemo wanachama wake, viwanja na majengo ambavyo kwa pamoja vkitumika vizuri vitasaidia kukifanya chama kuondokana na utegemezi wa ruzuku na badala yake kujitegemea.
Aidha Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM imefanya uteuzi wa wagombea kwa nafasi za Uenyekiti wa CCM katika wilaya mbili pamoja na wagombea Ujumbe wa NEC katika wilaya tatu zilizokuwa na nafasi wazi.
WALIOTEULIWA KUGOMBEA UENYEKITI WA WILAYA NI;-
Wilaya ya Njombe:-Ndugu Edward Pius Mgaya Ndugu Vallence Mtenzi Kabelege Ndugu Betram Simon Ng’imbudzi
Wilaya ya Misenyi:-Ndugu Sosthenes Rweyemamu Kabandwa Ndugu Said Ibrahim Seruh Ndugu Erica Kiiza Stephen
WALIOTEULIWA KUGOMBEA UJUMBE WA HALMASHAURI KUU YA CCM TAIFA NI:-
Wilaya ya Tandahimba:-Ndugu Lutavi Abdula Suleman Ndugu Malela Mohamed Chibwana Ndugu Nanyundu Ally Salum
Wilaya ya Mkuranga:-Ndugu Ally Mohamed Msikamo Ndugu Maulid Hamis Zowange Ndugu Wakati Nassoro Mtulia Ndugu Zawadi Ally Kilapo
Wilaya ya Njombe:-Ndugu Christian Marcus Fwalo Ndugu George Benedict Mng’ong’o Ndugu Oscar Michael Msigwa Ndugu Justin Nusulupia
Imetolewa na:-
Nape Moses Nnauye, 
KATIBU WA HALMASHAURI KUU YA TAIFA, ITIKADI NA UENEZI 
17/10/2014

MAJINA YA WALIOFANIKIWA TRANSFER TCU 2014/15

Tanzania Commission for Universities
NOTICE TO ALL APPLICANTS WHO APPLIED FOR TRANSFER TO

MEDICAL RELATED PROGRAMMES

The Tanzania Commission for Universities (TCU) hereby informs all the prospective students who applied for transfer to medical related programmes and the general public that:
 1. All applicants whose names appear in the list below are required to pay a non-refundable transfer fee of Tshs. 30,000/= (Tanzania Shillings thirty thousand only) through the following bank accounts: CRDB Bank: Account Number: 01J1026795702, Commercial Bank of Africa(CBA): Account Number: 115600100015
 2. Each bank pay in slip should clearly indicate the Name of applicant, O-level index number and year of completion. All bank pay in slips without such details will not be considered.
 3. All bank pay in slips should be scanned and sent to TCU either by e-mail using: admission@tcu.go.tz or by physically handing over original pay in slips to TCU office at Garden Road, Mikocheni – Dar es Salaam from 08:00am – 03:30pm.
 4. Transfer will only be effected to those who will avail to TCU proof of payment of transfer fee not later than Monday 20th October, 2014 at 12:00pm.
 5. Any applicant who does not abide to these instructions his/her transfer will be incomplete and consequently not approved.To view the list CLICK HERE

Issued by

Executive Secretary

Tanzania Commission for Universities 17th October, 2014

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI(AFISA KAZI II)

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI

Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa
na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo
hiki pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi
zinazotokea katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).
Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi ya
Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza Nafasi za kazi 21 kwa ajili ya Katibu Mkuu
Wizara ya Kazi na Ajira.

NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
i. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
ii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia
katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya nafasi za
kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iii. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe juu ya bahasha, kutozingatiwa hili
kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
iv. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
v. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya
kidato cha nne na kidato cha sita kwa wale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya
kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho
hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka au kupotea.

- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
- Computer Certificate
- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
- Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
vi. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za
kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS)
HAVITAKUBALIWA.
vii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na
kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU na NECTA).
viii. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba
isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
ix. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko
katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo
yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
x. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za
kisheria.
xi. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 31 Oktoba, 2014
xii. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira
HAURUHUSIWI.
xiii. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe
kupitia posta kwa anuani ifuatayo.

Katibu,
Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma,
SLP.63100, 
Dar es Salaam.


1.1 AFISA KAZI II ( LABOUR OFFICER II) – NAFASI 21
Nafasi hizi ni kwa ajili ya Wizara ya Kazi na Ajira

1.1.1 MAJUKUMU YA KAZI
· Kupokea na kuchambua malalamiko mbalimbali yanayohusu Sheria za kazi
· Kufanya Ukaguzi wa Utekelezaji wa Sheria za Kazi.
· Kukusanya taarifa na takwimu za kazi kutoka sehemu za kazi.
· Kupokea na kuchambua taarifa za migogoro ya kazi.
· Kupokea na kuchambua maombi ya kuandikisha mikataba ya hiari.
· Kupokea na kuchambua madai ya fidia na kiinua mgongo
· Kuandikisha watafuta kazi (job Seekers)
· Kupokea na kuandikisha nafasi za kazi toka kwa waajiri.
· Kupokea na kuchambua maombi ya vibali vya ajira ya wageni na kutunza
kumbukumbu za ajira za wageni nchini
· Kukusanya taarifa na takwimu zinazohitajika kwa ajili ya kamusi ya Kazi
(Dictionary of Occupational Titles )

1.1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
· Kuajiriwa wenye Shahada ya Sheria au Sayansi ya Jamii (Sociology)
1.1.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi

X.M. DAUDI
Katibu
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.

MATOKEO YA USAILI WA MCHUJO ULIOFANYIKA TAREHE 11/10/2014 KWA KADA YA INTERNAL AUDITOR II

 WASAILIWA WALIOFANIKIWA KUENDELEA NA USAILI KWA KADA YA AUDITOR II, WATAFANYA USAILI WA VITENDO (PRACTICAL), MAHALI - CHUO CHA UHASIBU (TIA) - KURASINI-DAR ES SALAAM TAREHE 22/10/2014 SAA MOJA KAMILI ASUBUHI, NA KISHA USAILI WA MAHOJIANO TAREHE 23/10/2014, MAHALI: OFISI ZA SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA GHOROFA YA PILI - DAR ES SALAAM, SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.

KADA: AUDITOR II
MWAJIRI: NATIONAL AUDIT (NAO)
TAREHE: 22/10/2014, USAILI WA VITENDO (PRACTICAL), SAA MOJA KAMILI ASUBUHI
MAHALI: CHUO CHA UHASIBU (TIA) - KURASINI-DAR ES SALAAM

TEREHE: 23/10/2014, USAILI WA MAHOJIANO, SAA MOJA KAMILI ASUBUHI.
MAHALI: SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA GHOROFA YA PILI - DAR ES SALAAM

EXAMINATION NO        SCORE    REMARKS

PSRS IA ARUSHA 0605    77    SELECTED
PSRS IA MWANZA 1047    73    SELECTED
PSRS IA MBEYA 0308    72    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1984    71    SELECTED
PSRS IA NJOMBE 0533    70    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0686    70    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0716    70    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 957    70    SELECTED
PSRS IA KIGOMA 1125    69    SELECTED
PSRS IA MARA 0884    69    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 461    69    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1783    69    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0607    69    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0669    69    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 798    69    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0267    68    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0268    68    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 2148    68    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0259    67    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0675    67    SELECTED
PSRS IA K/NJARO 0795    66    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 500    66    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1209    66    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 013    66    SELECTED
PSRS IA MARA 0886    65    SELECTED
PSRS IA MARA 0899    65    SELECTED
PSRS IA SIMIYU 1065    65    SELECTED
PSRS IA DODOMA 0206    65    SELECTED
PSRS IA MWANZA 1009    65    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1868    65    SELECTED
PSRS IA MBEYA 0426    64    SELECTED
PSRS IA K/NJARO 0766    64    SELECTED
PSRS IA KIGOMA 1119    64    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0292    64    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0255    64    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 582    64    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0588    64    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0707    64    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1486    64    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 610    64    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1827    64    SELECTED
PSRS IA MTWARA 0255    64    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1472    64    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0287    63    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0314    63    SELECTED
PSRS IA MWANZA 0952    63    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1383    63    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 2175    63    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0549    63    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0651    63    SELECTED
PSRS IA MTWARA 0269    62    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0244    62    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0326    62    SELECTED
PSRS IA MANYARA 0747    62    SELECTED
PSRS IA MWANZA 0949    62    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1415    62    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1417    62    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1729    62    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0710    62    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0569    62    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0728    62    SELECTED
PSRS IA MBEYA 0293    62    SELECTED
PSRS IA IRINGA 0485    61    SELECTED
PSRS IA MARA 0883    61    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 2139    61    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1988    61    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 342    61    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0696    61    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1862    61    SELECTED
PSRS IA TANGA 0056    61    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1795    61    SELECTED
PSRS IA MBEYA 0414    61    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 341    61    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1297    61    SELECTED
PSRS IA MARA 0892    60    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0285    60    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0240    60    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1078    60    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1489    60    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 592    60    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0608    60    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0646    60    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0559    60    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0560    60    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1698    60    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1118    60    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 298    60    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1613    60    SELECTED
PSRS IA K/NJARO 0819    59    SELECTED
PSRS IA K/NJARO 0831    59    SELECTED
PSRS IA K/NJARO 0805    59    SELECTED
PSRS IA IRINGA 0487    59    SELECTED
PSRS IA KIGOMA 1124    59    SELECTED
PSRS IA MARA 0885    59    SELECTED
PSRS IA MARA 0895    59    SELECTED
PSRS IA MTWARA 0252    59    SELECTED
PSRS IA MTWARA 0257    59    SELECTED
PSRS IA MTWARA 0265    59    SELECTED
PSRS IA TABORA 1081    59    SELECTED
PSRS IA SINGIDA 0251    59    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0277    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1429    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1457    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 2145    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 2027    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1636    59    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0568    59    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0641    59    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0708    59    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0703    59    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0637    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1200    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 2096    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1811    59    SELECTED
PSRS IA MWANZA 1036    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 983    59    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 989    59    SELECTED
PSRS IA TANGA 0079    59    SELECTED
PSRS IA IRINGA 0473    58    SELECTED
PSRS IA TABORA 1088    58    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 763    58    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1929    58    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1854    58    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 718    58    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 660    58    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 123    58    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0650    58    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0720    58    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0644    58    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0332    58    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1217    58    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 2174    58    SELECTED
PSRS IA SIMIYU 1067A    57    SELECTED
PSRS IA MTWARA 0271    57    SELECTED
PSRS IA SINGIDA 0241    57    SELECTED
PSRS IA DODOMA 0207    57    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1244    57    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1294    57    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 2103    57    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 011    57    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 023    57    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 052    57    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0558    57    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0678    57    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0723    57    SELECTED
PSRS IA K/NJARO 0783    57    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1427    57    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 670    56.5    SELECTED
PSRS IA MBEYA 0412    56    SELECTED
PSRS IA RUKWA 0449    56    SELECTED
PSRS IA MOROGORO 0334    56    SELECTED
PSRS IA MANYARA 0746    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 750    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1479    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 968    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 880    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 959    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 483    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 449    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 315    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1877    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1972    56    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0655    56    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0658    56    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0657    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 335    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1689    56    SELECTED
PSRS IA ARUSHA 0625    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1603    56    SELECTED
PSRS IA MWANZA 0997    56    SELECTED
PSRS IA DSM NAO 1305    56    SELECTED
PSRS IA MBEYA 0390    55    SELECTED

MATOKEO YA USAILI WA MCHUJO(HUMAN RESOURCES OFFICER II) ULIOFANYIKA 11-10-2014.


PDF Print E-mail
MATOKEO YA USAILI WA MCHUJO ULIOFANYIKA TAREHE 11/10/2014 KWA KADA YA HUMAN RESOURCES OFFICER II TAREHE NA MAHALI UTAKOFANYIKA USAHILI WA MAHOJIANO

KADA: HUMAN RESOURCES OFFICER II
MWAJIRI: MDA's & LGA's
TAREHE: 24/10/2014, USAILI WA MAHOJIANO, SAA MOJA KAMILI ASUBUHI
MAHALI: SEKRETARIETI YA AJIRA, MAKTABA KUU YA TAIFA GHOROFA YA PILI - DAR ES SALAAM.
EXAMINATION NO          SCORE    REMARKS
PSRS HRO DSM 0677            75    SELECTED
PSRS HROSHINYANGA 1801  75    SELECTED
PSRS HROSHINYANGA 1799  75    SELECTED
PSRS HRO SINGIDA1109        74   SELECTED
PSRS HRO TABORA 1745      74    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1379       74    SELECTED
PSRS HRO DSM 0821            74    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1452        74    SELECTED
PSRS HRO DSM 0755           74    SELECTED
PSRS HRO DSM 0285           73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0451           73    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1436       73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0064           73    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1330         73    SELECTED
PSRS HRO MWANZA 1603    73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0681            73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0146           73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0760           73    SELECTED
PSRS HROSHINYANGA 1775   73    SELECTED
PSRS HRO SINGIDA1093       73    SELECTED
PSRS HRO K/NJARO 1580      73    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1415      73    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1446      73    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1769     73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0039       73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0670       73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0694       73    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1073    73    SELECTED
PSRS HRO NJOMBE1387    73    SELECTED
PSRS HRO NJOMBE1401    73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0358    73    SELECTED
PSRS HRO DSM 0656    72    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1320    72    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1350    72    SELECTED
PSRS HRO NJOMBE1406    72    SELECTED
PSRS HRO SINGIDA1102    71    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1751    71    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1363    71    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1761    71    SELECTED
PSRS HRO KIGOMA 1804    71    SELECTED
PSRS HROSHINYANGA 1791    71    SELECTED
PSRS HRO SINGIDA1091    71    SELECTED
PSRS HRO K/NJARO 1514    71    SELECTED
PSRS HRO K/NJARO 1539    71    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1484    71    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1490    71    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1768    71    SELECTED
PSRS HRO DSM 0517    71    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1009    71    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1015    71    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1332    71    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1357    71    SELECTED
PSRS HRO K/NJARO 1500    71    SELECTED
PSRS HRO PWANI 0828    71    SELECTED
PSRS HRO DSM 0107    71    SELECTED
PSRS HRO DSM 0058    71    SELECTED
PSRS HRO DSM 0222    71    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1056    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0673    70    SELECTED
PSRS HRO KIGOMA 1802    70    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0934    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0385    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0442    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0750    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0330    70    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 0995    70    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 0994    70    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1005    70    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1007    70    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1008    70    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1017    70    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1082    70    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1299    70    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1303    70    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1338    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0004    70    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0954    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0664    70    SELECTED
PSRS HRO TANGA 0886    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0453    70    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1188    70    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1080    70    SELECTED
PSRS HRO DSM 0386    70    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1445    69    SELECTED
PSRS HRO DSM 0637    69    SELECTED
PSRS HRO DSM 0574    69    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1360    69    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1065    69    SELECTED
PSRS HRO DSM 0702    69    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1041    69    SELECTED
PSRS HRO DSM 0440    69    SELECTED
PSRS HRO DSM 0435    69    SELECTED
PSRS HRO DSM 0438    69    SELECTED
PSRS HRO K/NJARO 1536    69    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1754    68    SELECTED
PSRS HRO MANYARA1495    68    SELECTED
PSRS HRO DSM 0198    68    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1067    68    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1336    68    SELECTED
PSRS HRO K/NJARO 1533    68    SELECTED
PSRS HRO MWANZA 1633    68    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1757    68    SELECTED
PSRS HRO DSM 0437    68    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1301    68    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0937    68    SELECTED
PSRS HRO DSM 0214    68    SELECTED
PSRS HRO NJOMBE1398    68    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1294    67    SELECTED
PSRS HRO DSM 0389    67    SELECTED
PSRS HRO MTWARA1134    67    SELECTED
PSRS HRO KIGOMA 1812    67    SELECTED
PSRS HROSHINYANGA 1776    67    SELECTED
PSRS HRO SINGIDA1113    67    SELECTED
PSRS HRO RUKWA 1277    67    SELECTED
PSRS HRO DSM 0226    67    SELECTED
PSRS HRO TANGA 0896    67    SELECTED
PSRS HRO DSM 0481    67    SELECTED
PSRS HRO DSM 0121    67    SELECTED
PSRS HRO DSM 0190    67    SELECTED
PSRS HRO KAGERA 1698    67    SELECTED
PSRS HRO MWANZA 1611    67    SELECTED
PSRS HRO MWANZA 1614    67    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1001    67    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1295    67    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1311    67    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1347    67    SELECTED
PSRS HRO DSM 0826    67    SELECTED
PSRS HRO MTWARA1131    67    SELECTED
PSRS HRO DSM 0351    67    SELECTED
PSRS HRO DSM 0252    66    SELECTED
PSRS HRO DSM 0480    66    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1762    65    SELECTED
PSRS HRO DSM 0209    65    SELECTED
PSRS HRO KAGERA 1704    65    SELECTED
PSRS HRO MARA 1682    65    SELECTED
PSRS HRO MWANZA 1615    65    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1374    65    SELECTED
PSRS HRO NJOMBE1390    65    SELECTED
PSRS HRO DSM 0382    65    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1482    65    SELECTED
PSRS HRO DSM 0267    65    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0944    64    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0963    63    SELECTED
PSRS HRO DSM 0247    63    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1372    63    SELECTED
PSRS HRO KIGOMA 1816    62    SELECTED
PSRS HRO KIGOMA 1820    62    SELECTED
PSRS HROSHINYANGA 1792    62    SELECTED
PSRS HRO K/NJARO 1544    62    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1229    62    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1753    62    SELECTED
PSRS HRO DSM 0449    62    SELECTED
PSRS HRO DSM 0087    62    SELECTED
PSRS HRO DSM 0764    62    SELECTED
PSRS HRO DSM 0534    62    SELECTED
PSRS HRO KAGERA 1700    62    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 0997    62    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1011    62    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1068    62    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1079    62    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1300    62    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1333    62    SELECTED
PSRS HRO MTWARA1127    61    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1370    61    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1212    60    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1261    60    SELECTED
PSRS HRO DSM 0230    60    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0921    59    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1026    59    SELECTED
PSRS HRO NJOMBE1388    59    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0945    58    SELECTED
PSRS HRO ARUSHA1463    58    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1359    58    SELECTED
PSRS HROSHINYANGA 1782    57    SELECTED
PSRS HRO K/NJARO 1575    57    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1184    57    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1246    57    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1248    57    SELECTED
PSRS HRO RUKWA 1279    57    SELECTED
PSRS HRO RUKWA 1284    57    SELECTED
PSRS HRO TABORA 1760    57    SELECTED
PSRS HRO DSM 0783    57    SELECTED
PSRS HRO LINDI 1145    57    SELECTED
PSRS HRO MTWARA1117    57    SELECTED
PSRS HRO MTWARA1118    57    SELECTED
PSRS HRO MTWARA1135    57    SELECTED
PSRS HRO SIMIYU 1736    57    SELECTED
PSRS HRO MWANZA 1649    57    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 0999    57    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1013    57    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1029    57    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1083    57    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1349    57    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1376    57    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1382    57    SELECTED
PSRS HRO NJOMBE1403    57    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1201    56    SELECTED
PSRS HRO MOROGORO 1086    56    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0992    55    SELECTED
PSRS HRO SINGIDA1092    55    SELECTED
PSRS HRO MBEYA 1222    55    SELECTED
PSRS HRO DSM 0232    55    SELECTED
PSRS HRO DSM 0394    55    SELECTED
PSRS HRO LINDI 1144    55    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1305    55    SELECTED
PSRS HRO DSM 0279    54    SELECTED
PSRS HRO IRINGA1345    54    SELECTED
PSRS HRO RUVUMA1364    54    SELECTED
PSRS HRO NJOMBE1391    54    SELECTED
PSRS HRO DSM 0489    53    SELECTED
PSRS HRO DSM 0395    53    SELECTED
PSRS HRO DSM 0546    53    SELECTED
PSRS HRO MARA 1687    53    SELECTED
PSRS HRO KIGOMA 1808    52    SELECTED
PSRS HRO KIGOMA 1814    52    SELECTED
PSRS HRO KIGOMA 1818    52    SELECTED
PSRS HROSHINYANGA 1793    52    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0908    52    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0930    52    SELECTED
PSRS HRO DODOMA 0955    52    SELECTED
PSRS HRO SINGIDA1103    52    SELECTED

Thursday, October 16, 2014

CHANJO KWA WATOTO NA WATU WAZIMA KUANZIA TAREHE 18 HADI 24 OKTOBA 2014.


Kuanzia tarehe 18 hadi 24 mwezi oktoba 2014, Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii itaendesha kampeni shirikishi ya chanjo ya surua na rubella katika mikoa yote 27 ya bara na visiwani. Chanjo hizo ni:-
 • Chanjo ya Surua Rubella kwa watoto wote walio katika umri wa miezi 9 mpaka chini ya miaka 15
 • Vidonge vya vitamin A kwa watoto wote wenye umri wa miezi 6 mpaka 59
 • Dawa za minyoo aina ya Mebendazole kwa watoto wote wenye umri wa miezi 12 hadi 59
 • Dawa ya Ivermectin na Albendazole zinazokinga Usubi, Minyoo ya Tumbo, Matende na Mabusha kwa umri wa miaka 5 na kuendelea kwa mikoa ya: Dar-es-salaam, Njombe, Iringa, Mbeya, Ruvuma, Morogoro, Tanga, Tabora, Katavi, Rukwa, Mtwara, Lindi, Pwani, Manyara, Singida, Dodoma. 

Vituo

 • kliniki za huduma za afya ya uzazi na mtoto
 • Mashuleni
 • Ofisi za Serikali za mitaa na
 • Sehemu yoyote inayoonekana na kufikika kwa urahisi na jamii na yenye nafasi ya kutosha kwa ajili ya mkusanyiko wa watu.